ดาบตำรวจสุระ คงเกษม
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 05/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 64663
Page Views 123227
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ซ่อมแซมฝายบน ม.9 (01 ส.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง)
อาหารเสริม(นม) (13 มิ.ย. 61 | อ่าน 54 ครั้ง)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (06 มิ.ย. 61 | อ่าน 40 ครั้ง)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (06 มิ.ย. 61 | อ่าน 42 ครั้ง)
ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 (31 พ.ค. 61 | อ่าน 30 ครั้ง)
ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จระบบแรงดึง ม.12 (28 พ.ค. 61 | อ่าน 28 ครั้ง)
ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จระบบแรงดึง ม.13 (28 พ.ค. 61 | อ่าน 31 ครั้ง)
ขยายไหล่ถนน คสล.สายข้างโรงเรียนชุมชนบ้านซาง - กุดซาง ม.1 (30 มี.ค. 61 | อ่าน 101 ครั้ง)
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลซาง (08 มี.ค. 61 | อ่าน 67 ครั้ง)
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (08 มี.ค. 61 | อ่าน 93 ครั้ง)
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 4 ช่องทาง ม.9 (28 ก.พ. 61 | อ่าน 66 ครั้ง)
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (23 ก.พ. 61 | อ่าน 67 ครั้ง)
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 (23 ม.ค. 61 | อ่าน 74 ครั้ง)
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 (23 ม.ค. 61 | อ่าน 63 ครั้ง)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (09 ม.ค. 61 | อ่าน 78 ครั้ง)
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 (สายไปดอนแดง - ดงฮ้างข้าว) (09 ม.ค. 61 | อ่าน 85 ครั้ง)
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 (09 ม.ค. 61 | อ่าน 78 ครั้ง)
อาหารเสริม(นม) (25 ต.ค. 60 | อ่าน 64 ครั้ง)
อาหารเสริม(นม) (25 ต.ค. 60 | อ่าน 54 ครั้ง)