ดาบตำรวจสุระ คงเกษม
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 58553
Page Views 110888
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ซ่อมแซมฝายบน ม.9 (01 ส.ค. 61 | อ่าน 2 ครั้ง)
อาหารเสริม(นม) (13 มิ.ย. 61 | อ่าน 26 ครั้ง)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (06 มิ.ย. 61 | อ่าน 23 ครั้ง)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (06 มิ.ย. 61 | อ่าน 23 ครั้ง)
ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 (31 พ.ค. 61 | อ่าน 16 ครั้ง)
ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จระบบแรงดึง ม.12 (28 พ.ค. 61 | อ่าน 17 ครั้ง)
ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จระบบแรงดึง ม.13 (28 พ.ค. 61 | อ่าน 18 ครั้ง)
ขยายไหล่ถนน คสล.สายข้างโรงเรียนชุมชนบ้านซาง - กุดซาง ม.1 (30 มี.ค. 61 | อ่าน 84 ครั้ง)
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลซาง (08 มี.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง)
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (08 มี.ค. 61 | อ่าน 76 ครั้ง)
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 4 ช่องทาง ม.9 (28 ก.พ. 61 | อ่าน 53 ครั้ง)
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (23 ก.พ. 61 | อ่าน 58 ครั้ง)
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 (23 ม.ค. 61 | อ่าน 64 ครั้ง)
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 (23 ม.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (09 ม.ค. 61 | อ่าน 65 ครั้ง)
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9 (สายไปดอนแดง - ดงฮ้างข้าว) (09 ม.ค. 61 | อ่าน 71 ครั้ง)
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 (09 ม.ค. 61 | อ่าน 65 ครั้ง)
อาหารเสริม(นม) (25 ต.ค. 60 | อ่าน 53 ครั้ง)
อาหารเสริม(นม) (25 ต.ค. 60 | อ่าน 48 ครั้ง)