ดาบตำรวจสุระ คงเกษม
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 65331
Page Views 124879
 
กองคลัง

นางจันทร์เพ็ญ เขื่อนพงษ์
รองปลัดเทศบาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเพ็ญนภา แน่นอุดร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

น.ส.ดาวรรณ์ บุพศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.ชุลีกร ึคำจุมพล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายอดิศักดิ์ คิดโสดา
นักวิชาการพัสดุ

นางวิภาพร ชานุชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายนิธาน เขื่อนพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายพัชระพงษ์ จันทร์แดง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ