ดาบตำรวจสุระ คงเกษม
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 48445
Page Views 93551
 
คู่มือประชาชน
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 107 ครั้ง)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 122 ครั้ง)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 114 ครั้ง)
การรับชำระภาษีป้าย (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 115 ครั้ง)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 106 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ _เลิกประกอบพาณิชยกิจ_ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 120 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ _เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน_ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 131 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ _ตั้งใหม่_ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 122 ครั้ง)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 114 ครั้ง)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 103 ครั้ง)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 71 ครั้ง)
การรับชำระภาษีบรุงท้องที่ (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 83 ครั้ง)