ดาบตำรวจสุระ คงเกษม
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 05/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 64600
Page Views 123161
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายศรีเมือง หวายลี
ประธานสภา

นายเบย พรมวิชัย
รองประธานสภาฯ

นางจันทร์เพ็ญ เขื่อนพงษ์
เลขานุการสภาฯ

นายบุญมา มิตพะมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 1

นางบุญเที่ยง ขันติมนต์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 1

นายวีรศักดิ์ เพ็งวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 1

นายวินิตย์ โพธิ์เบี้ยว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 1

นางกินรี จันทศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 2

นายประไพ นันทะชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 2

นายสงวน วงศ์ราศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 2

นางสมควร ติวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 2

นายทรงยศ พระผล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซาง เขต 2