ดาบตำรวจสุระ คงเกษม
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 05/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 64595
Page Views 123156
 
กองการศึกษา

นายวีรศักดิ์ กุลสท้าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอาพร ทองแดง
ครู

นางบังอร ยกน้อยวงค์
ครู

นางสุพิมพ์ สุวรรณภักดี
ึีครู

น.ส.เนาวรัตน์ บุญมี
ครู

นางปราณี เกษางาม
ครู

น.ส.ดลฤทัย ทองแดง
ครู

น.ส.นริศรา สุสีวงค์
ครู

นางวิภาพร ปาปะเก
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.สุพรรษา ตาลโก่นกุล
ผู้ดูแลเด็ก

นางอรทัย มิตพะมา
ผู้ดูแลเด็ก

นางวงค์เพรช บุญโท
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเนรมิต ว่องไว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสมพร นันธะชัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสมปอง แปนไมล์
ผู้ดูแลเด็ก

นางปานทอง ไชยสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก